Project

spieghelkerk.nl

Datum oplevering: 25 August 2010


De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk is opgericht om dit fraaie gebouw een zo breed mogelijke betekenis voor de hele gemeenschap te geven. Daartoe organiseert zij uiteenlopende activiteiten. Ook beoogt de stichting de instandhouding van de Spieghelkerk te bevorderen.