Project

opgoedgerucht.nl

Datum oplevering:  6 maart 2013


Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Zo treedt begin 2000 Op Goed Gerucht naar voren, als een initiatief van overwegend jonge predikanten. Maar leeftijd zegt weinig, en OGG ontwikkelt zich in de jaren daarop tot een brede beweging van theologen (gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en andere) die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk.