Project

jobvanstoffelen.nl

Datum oplevering:  1 September 2009


Job van Stoffelen is kinderwerker in de Hervormde Gemeente van Pernis. Elke zondag in de morgendienst verzorgt Job samen met de zondagsschoolleiding een praatje met de kinderen.

Veelal zullen deze praatjes gaan over wat er straks in de nevendienst zal gaan gebeuren. Job weet heel veel over de Bijbel en over alles wat er in de kerk gebeurd. Daar zal hij dan de kinderen ook graag over vertellen.