Project

cgz-immanuel.nl

Datum oplevering:  2 mei 2011


De Christelijke Gemengde Zangvereniging Immanuël is opgericht in 1913 en is het oudste gemengde zangkoor van Meppel. De doelstelling in 1913 luidde: "De bevordering van de Eere Gods door beoefening van de zangkunst."
Na een aanpassing in 1981 wordt tegenwoordig de doelstelling opgevat als: "Met elkaar plezier beleven aan zowel het repeteren als het uitvoeren van kwaliteitsmuziek." Dat kan het Halleluja van Mozart zijn, een Anthem van Malcolm Archer, een gedeelte van een Messe van Schubert of Gounod, een koraal van J.S. Bach of een 4-stemmige zetting van een gezang uit "Tussentijds". Maar ook een "Romantic Partsong" van Arthur Sullivan kan op het programma staan. Kortom: Met elkaar lekker zingen en mooie muziek maken!

Website: www.cgz-immanuel.nl

Category: Hosting