Project

bovenkerkkamerkoor.nl

Datum oplevering:  2 mei 2011


Het Bovenkerk Kamerkoor Kampen wil een ensemble zijn van enthousiaste vocalisten van ongeveer 8 leden per stemsoort (sopraan, alt, tenor en bas).
De muzikale leiding is in handen van Ab Weegenaar.
Het Bovenkerk Kamerkoor is een algemeen koor en is sinds 2002 aangesloten bij de KBZON (Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland).

Website: bovenkerkkamerkoor.nl

Category: Hosting