Project

abweegenaar.nl

Datum oplevering: 15 March 2010


Ab Weegenaar, musicus te Kampen. Hij is sinds 1995 hoofdorganist van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen en dirigent van verschillende koren. 
Daarnaast geeft hij orgellessen, is hij gastheer van de Bovenkerk, continuo-speler en adviseur bij nieuwbouw en restauraties van orgels.